Styczniowe spotkanie Liderów Wolontariatu ŚDM i Liderów Nowej Ewangelizacji

DSC_0461Na Papieskim Wydziale Teologicznym odbyły się 10 styczna pierwsze w tym roku spotkania Szkoły Liderów Wolontariatu ŚDM i Liderów Nowej Ewangelizacji. Oba rozpoczął rektor uczelni ks. prof. Krzysztof Pawlina przypominając, że prawdziwym powodem głoszenia Ewangelii powinna być  osobista więź z Chrystusem, zaś narzędzia, których człowiek używa podczas realizacji tego zadania, są drugorzędne. Tym niemniej, aby głoszenie odnosiło pożądany skutek, musimy wciąż doskonalić swoje umiejętności komunikacji. O tym, jakich środków wyrazu używać, by najlepiej dotrzeć do współczesnego człowieka, mówił ekspert od wizualizacji Krzysztof Najdowski. Z kolei psycholog dr Agnieszka Kozak mówiła o tym, jak przejść  od mówienia „językiem szakala” do mówienia „językiem żyrafy”, czyli jak porozumiewać się bez przemocy.

Zapraszamy do galerii.