Sylabusy:

A_1_SYLABUS_Drama

A_2_SYLABUS_ Metodyka prowadzenia zespołów dziecięcych

B_2_SYLABUS_propedeutyka teologii

B_3_SYLABUS_teologia muzyki

B_5_SYLABUS_ komunikacja społeczna

B_6_SYLABUS_cheironomia

B_8_SYLABUS_psychologia

B_9_SYLABUS_pedagogika

B_10_SYLABUS_praktyka psychologiczno-pedagogiczna

C_1_SYLABUS_Zespół_chorałowy

C_2_SYLABUS_zespoły wokalne_ZB

C_11_SYLABUS_podstawy dydaktyki

C_12_SYLABUS_emisja_głosu_z_dykcją

D_13_SYLABUS_dydaktyka przedmiotu muzyka

D_14_SYLABUS_praktyka przedmiotu muzyka

D_15_SYLABUS_zajęcia muzyczno-ruchowe

D_16_SYLABUS_instrumenty szkolne

O_28_SYLABUS_język obcy

O_30_SYLABUS_ochrona własności intelektualnej

O_31_Sylabus_ Technologia_informacyjna

O_33_SYLABUS_seminarium

P_17_SYLABUS_dyrygowanie

P_18_SYLABUS_czytanie partytur

P_19_SYLABUS_fortepian

P_20_SYLABUS_emisja głosu

P_21_SYLABUS_kształcenie słuchu

P_22_SYLABUS_harmonia z ćwiczeniami

P_23_SYLABUS_zasady muzyki z instrumentoznawstwem

P_25_SYLABUS_historia muzyki z literaturą muzyczną

P_26_SYLABUS_analiza dzieła muzycznego

P_27_SYLABUS_chór

S_1_SYLABUS_organy

S_2_SYLABUS_akompaniament

S_3_SYLABUS_prawodawstwo

S_5_SYLABUS_historia i teoria chorału greg

S_6_SYLABUS_liturgika

S_7_SYLABUS_praktyka muz-lit