Sympozjum „Co z tą młodzieżą”

5 kwietnia na Papieskim Wydziale Teologicznym sekcji św. Jana Chrzciciela na Bielanach odbyło się sympozjum „Co z tą młodzieżą”, będące częścią cyklu debat „Myśląc z Wojtyłą” – intelektualnego przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II.

W pierwszej części spotkania psycholog, socjolog oraz duszpasterz rozmawiali o problemach, pragnieniach i sytuacji młodych w Kościele i świecie, oraz o miejscu wiary i religijności w życiu młodzieży.  W jego drugiej części odbyły się dwie debaty: pierwsza – duszpasterzy o tym, co Kościół ofiaruje młodemu pokoleniu, druga debata – młodzieży na temat oczekiwań młodych ludzi od Kościoła.

Sympozjum rozpoczęło się Mszą świętą pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. W homilii metropolita warszawski zwrócił uwagę na niezwykły kontakt Jana Pawła II z młodzieżą. Zdaniem księdza kardynała u źródeł fenomenu relacji papieża z młodymi leżały: prosta, żarliwa i autentyczna wiara; jego miłość do młodych ludzi; oraz to, że Papież wierzył w młodych i stawiał im wymagania, samemu wielokrotnie powtarzając, że są oni „nadzieją Kościoła”. Kardynał Nycz zachęcił uczestników sympozjum do brania przykładu z Jana Pawła II, do wsłuchiwania się głos młodych, a przede wszystkim bycia autentycznym świadkiem Ewangelii.

Po wspólnej Eucharystii rozpoczęła się pierwsza część sympozjum. Wszystkich zgromadzonych powitał ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW Sekcja św. Jana Chrzciciela. Ksiądz Rektor zachęcił uczestników spotkania do głębokiego poznania sytuacji, w jakiej współcześnie znajdują się młodzi.

– Jaką nadzieją jest nasza młodzież? Mówią o niej „znudzeni na samym początku swojego życia”. Zdolni, ale rozpraszający swoją energię. Sprawni profesjonaliści, dziecinnie bezradni w kwestiach życiowej mądrości. Komunikujący się z całym światem i niezdolni do kontaktu z samym sobą. Łowcy wrażeń, niezdolni do uchwycenia całości. Dzieci Boże i dzieci świata. Nadzieja Kościoła, ale i nadzieja rynków widzących w nich lojalnych konsumentów. Co z tą młodzieżą? – pytał ksiądz Rektor. Zdaniem ks. Pawliny poznanie i próba zrozumienia młodzieży jest kluczem do podjęcia z nimi dialogu, do mówienia im o Bogu w sposób, który by ich zainteresował i pociągnął.

Wykład wprowadzający wygłosił ks. dr Piotr Pawlukiwicz, wieloletni duszpasterz studentów. Następnie ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba mówił o pozycji religii w życiu polskiej młodzieży. Drugi referat, na temat zagrożeń i pozytywnego potencjału współczesnej młodzieży w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wygłosiła mgr Agata Balcerzak.

Po przerwie na kawę odbyły się dwa panele dyskusyjne. W pierwszym, poprowadzonym przez ks. dr. Roberta Skrzypczaka, duszpasterze przedstawili wartości, jakie Kościół oferuje młodemu pokoleniu. W drugim panelu młodzież starała się przedstawić to, czego oczekuje od Kościoła.

W sympozjum wzięli udział Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych i Ośrodków Zamiejscowych  PWTW, klerycy, studenci świeccy m. in. : Warszawskiego Seminarium Duchownego, Seminarium Warszawsko-Praskiego, Seminariów w Łowiczu, Drohiczynie i Siedlcach, Wydziału Zamiejscowego PWTW w Koninie, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie obu sekcji – Collegium Bobolanum i Św. Jana Chrzciciela.

Organizatorami cyklu spotkań „Myśląc z Wojtyłą” są: Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz PWTW, Instytut Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, środowiska Więzi, Kik’u i Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Zapraszamy do galerii fotograficznej