Sympozjum Naukowe – Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła? W 100-lecie odzyskania niepodległości

W sobotę, 21 kwietnia, na naszej uczelni odbędzie się sympozjum naukowe pod tytułem: „Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła? W 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Wykłady wygłoszą prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (ISP PAN), ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW). Po wykładach odbędzie się dyskusja panelowa.

Program