Sympozjum Naukowe Doktorantów

Problemy współczesnej rodziny są inspiracją do poszukiwań pozytywnej odpowiedzi w treści ewangelii niosącej dosłownie dobrą nowinę, którą niesie chrześcijaństwo (por. Amoris laetitia 1). Parafraza przewodniej myśli adhortacji o miłości w rodzinie może być podsumowaniem wydarzenia, jakie miało miejsce w naszej uczelni 11 maja br. Doktoranci PWTW po osobistym studium teologiczno-biblijnym przedstawili jego wnioski podczas konferencji cyklicznie organizowanej w ramach swojej pracy naukowej. W tym roku poruszone zostały bierzące problemy małżeństwa i rodziny. Zachętą do podejmowania trudu studium osobistego rozpoczął ks. inf. prof. Jan Miazek PWTW. Przedstawiono kontekst biblijny nierozerwalności małżeństwa (o. Zbigniew Szulczyk), dając podbudowę pod analizę sytuacji i problemów małżeństwa w Polsce (p. Czesław Bochen) i w świecie (p. Oxana Povschednaya). W drugiej części zastanowiono się szerzej nad recepcją adhortacji Fraciszka (ks. Roberto Rinaldo) zwłaszcza kwestiami spornymi (o. Jakub Szelka).