Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji – 22.02.2014

W minioną sobotę, 23 lutego 2014 r., odbyło się kolejne spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Pierwszym gościem zjazdu był ks. Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz akademicki, który w swojej prelekcji podjął temat osobistej relacji z Chrystusem, jako źródła życia i działania każdego ewangelizatora. Drugą część spotkania poprowadził wieloletni ewangelizator – p. Jacek Dudzic. Podczas konferencji i warsztatów podzielił się on ze słuchaczami swoim doświadczeniem zaczerpniętym z prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych dla młodzieży szkolnej oraz kursów dla ewangelizatorów zarówno świeckich jak i duchownych.

Spotkanie rozpoczęło się konferencją ks. Piotr Pawlukiewicza. Podkreślił on, że zasadą życia każdego chrześcijanina jest stała ewangelizacja. Przekazywanie innym swojego doświadczenia Boga jest oddechem duszy człowieka. „Nie ma chrześcijanina, który by nie był powołany do misji. Musi być przepływ. Nie można przyjmować łaski i zatrzymywać jej dla siebie.” – podkreślił ks. Pawlukiewicz.

Dbałość o własne życie duchowe w posłudze ewangelizatorów jest punktem wyjścia do mówienia o Bogu. Fundamentem wiary, która jest źródłem pokoju i wolności jest rzeczywista, stała relacja z Chrystusem, która prowadzi do odkrycia prawdziwego obrazu siebie samego i Chrystusa – zaznaczył ks. Pawlukiewicz. Doświadczenie Boga Wcielonego,  stałe zadziwianie się fenomenem czynów Chrystusa opisanych w Słowie Bożym pozwala łamać schematy spojrzenia na Boga i Kościół, prowokuje do podejmowania w wolności niestandardowych działań miłości bliźniego.

 Drugi z zaproszonych gości, p. Jacek Dudzic, zmierzył się w swym wystąpieniu z pytaniem, jak ewangelizować, by orędzie Ewangelii było słyszalne, rozumiane i przyjęte? Prelegent stwierdził, że punktem wyjścia ewangelizacji, często niesłusznie bagatelizowanym, jest poznanie jej odbiorcy. Wejście w świat osób, do których kierowana jest Dobra Nowina, wpływa bezpośrednio na wybór języka, form i narzędzi, za pośrednictwem których Ewangelia jest przekazywana.

Również p. Jacek Dudzic zwrócił uwagę, iż podstawową formą ewangelizacji jest świadectwo własnej wiary płynące z przeżywania spotkania z Chrystusem. Wiarygodne słowa świadków, są w stanie obudzić w słuchaczach pragnienie, które jest punktem wyjścia do przyjęcia przez nich Ewangelii. „Najważniejszym elementem ewangelizacji jest to, by osoby, do których jest skierowana, zrozumiały, że wiara ma sens, i że Bóg może działać w ich życiu, to wszystko. Reszty się dowiedzą, jeśli tylko się zainteresują.” – podkreślił prelegent.

By jednak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy, zaznaczył p. Dudzic, konieczne jest wybranie środków wyrazu możliwie dla nich atrakcyjnych i czytelnych. „Jak Jezus prowadziłby rekolekcje szkolne w 2014? Czego by nauczał młodzież? Czy wręczałby im obrazki i sprawdzał obecność? Jaki obraz wiary, Kościoła i Boga chcielibyśmy zostawić słuchaczom? Jakimi obrazami w przypowieściach by posługiwał się dziś, chcąc przekazać prawdy, które wówczas przekazywał?” – pytał prelegent. Konieczna jest rewizja dotychczasowych metod duszpasterskich oraz wykorzystywanie w sposób profesjonalny wszelkich środków audio-wizualnych do ewangelizacji, tak by była ona przede wszystkim atrakcyjna i ciekawa dla współczesnego młodego człowieka ery postchrześcijańskiej.

Kolejne spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji odbędzie się 22 marca. Zaproszonym gościem będzie dr Agnieszka Kozak. Tematem spotkania będzie: Komunikacja- jak mówić, żeby ludzie słuchali (wkład). Składanie świadectw ( warsztaty).

Zapraszamy do galerii zdjęć