Teologia – źródło dobrej wody

W sobotę 20 maja odbyło się ostatnie spotkanie dla osób uczestniczących w kursie „Teologii dla Zabieganych”. Studium to akademicki kurs wiary i teologii. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z fundamentami wiary i chrześcijańskim stylem życia we współczesnym świecie.
Spotkania zakończyły się Mszą świętą koncelebrowaną przez rektora AKW ks. prof. Krzysztofa Pawlinę i ks. Janusz Stańczuka. W homilii, wygłoszonej przez Rektora, zabrzmiało zaproszenie, by gorliwie i chętnie dzielić się otrzymaną wiedzą i doświadczeniem. W świecie, gdzie tak łatwo spotkać zatrute studnie i zatrute źródła właśnie chrześcijanie winni tworzyć oazy prawdziwych wartości.
Absolwenci drugiego roku studium otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na kolejny cykl spotkań, począwszy od października b.r. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące swojej indywidualnej drogi do Boga. Zajęcia trwają cztery semestry i będą odbywać się w dolnej auli kościoła seminaryjnego przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 w Warszawie. Zapraszamy w jedną sobotę w miesiącu na dwa wykłady: 9.30-11.00 oraz 11.20-12.50. Zapisy przez sekretariat uczelni.