„Ukrytość i Wcielenie” – nowa książka ks. dra Marka Dobrzenieckiego

Pod koniec 2020 roku nakładem wydawnictwa WAM ukazała się książka ks. dra Marka Dobrzenieckiego, wykładowcy Akademii Katolickiej w Warszawie, pt. „Ukrytość i Wcielenie”. Odpowiada ona na pytanie, dlaczego Bóg tak często wydaje nam się ukryty i milczący? Dlaczego nie objawia się w sposób, który rozwiałby wszelkie wątpliwości nawet u tych, których mamy za największych niedowiarków? Filozofowie ateistyczni, którzy również zadają sobie podobne pytania, powtarzają za Stendhalem, że Boga może usprawiedliwić z milczenia tylko Jego nieistnienie. Myśliciele teistyczni przyznają, że Bóg jako wszechmocny mógłby zagwarantować wszystkim pewność co do swego istnienia i w ten sposób ułatwić nam wiarę. Chrześcijanie wierzą też, że Bóg pragnie nawiązywać relację z ludźmi. Jeśli więc mimo to, przynajmniej w doświadczeniu poważnej części ludzkości, pozostaje ukryty, to znaczy, że ma ku temu ważne powody. Ks. dr Dobrzeniecki próbuje je w swojej książce zidentyfikować. Jego poszukiwania prowadzą go do rozważań nad chrześcijańską tajemnicą Wcielenia. Stąd też tytuł książki: „Ukrytość i Wcielenie”

W swojej recenzji tej pracy ks. prof. Jan Sochoń (UKSW) pisze m. in: „Rozprawa została doskonale skomponowana, ujęta w eleganckim stylu, z maestrią myślową i precyzją pojęciową. Nieobce są jej autorowi emocje polemiczne, odnoszące się do niektórych kontrowersyjnych kwestii filozofii, w ramach której sam filozofuje. Tego rodzaju krytycyzm nie jest cechą często spotykaną w polskich środowiskach naukowych (…). Należy więc sobie życzyć, by rzeczone studium jak najszybciej weszło do polskiego kanonu pism filozofów analitycznych, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne oblicze kultury, nie tylko zresztą filozoficznej”.