Umowa Patronacka

8 maja 2017 roku Ks. Rektor Krzysztof Pawlina podpisał Umowę Patronacką z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutkowskiego.

Umowa ta umożliwia uczniom liceum brania udziału w różnych inicjatywach PWTW.