Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na PWTW

W środę 3 października br. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Miała ona miejsce w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. O godz. 16.00 została odprawiona Msza św., zaś o godz. 17.30 rozpoczęła się ceremonia otwarcia nowego roku, której przewodniczyli rektorzy: ks. prof. Krzysztof Pawlina oraz ks. prof. Zbigniew Kubacki SJ. W uroczystości udział wzięło wielu rektorów warszawskich uczelni, abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek, bp Andrzej Dziuba, bp Tadeusz Pikus oraz wielu innych znamienitych gości, przyjaciele uczelni, wykładowcy oraz studenci PWTW. Wykład inauguracyjny pt. „Logos w fizyce” wygłosił wybitny polski fizyk teoretyk prof. Krzysztof Meissner. Na zakończenie słowo do obecnych skierował kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz PWTW. Ksiądz Kardynał, nawiązując do rozpoczynającego się roku wiary, zwrócił uwagę zebranych na kontekst ewangelizacyjny, w jakim powinny działać uczelnie katolickie.