Uroczysta Msza św. kończąca zajęcia na VI roku

Najstarszy rocznik studentów teologii naszego Wydziału zakończył dziś wykłady. Pozostał im w prawdzie jeszcze najważniejszy egzamin z całej teologii, zwany po łacinie EX-UNIVERSA, który odbędzie się 22 czerwca, oraz obrona pracy magisterskiej, ale już dzisiaj, uroczystą Eucharystią dziękowali oni Bogu za sześć lat naukowych zmagań. Mszę św., w której uczestniczyli nie tylko tegoroczni absolwenci, ale także pozostałe roczniki studentów studiów niestacjonarnych, sprawowali wykładowcy Wydziału pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora Ks. Prof. Krzysztofa Pawliny. W wygłoszonej homilii celebrans wskazał na głęboki sens studiowania teologii, dostarczającej niezbędnych pojęć i obrazów do obcowania z tajemnicą Boga, który jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka, oraz otwierającej na osobiste doświadczenie Jego obecności we wspólnocie Kościoła. W specjalnym przemówieniu, które zamieszczamy poniżej, absolwenci zapewnili o ich głębokiej więzi z Alma Mater i wyrazili wdzięczność wykładowcom i pracownikom uczelni za ich trud i poświęcenie.

Podziękowanie absolwentów

Galeria fotografii