Uroczyste wręczenie dyplomów

6 kwietnia br., pierwsi w tym roku akademickim, absolwenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie opuścili mury uczelni.

Uroczystość poprzedziła msza św. oraz gościnny występ chóru. Następnie, dyplomy ukończenia nauki z rąk Rektora PWTW, ks. Krzysztofa Pawliny odebrali absolwenci studiów magisterskich z Teologii, Podyplomowych Studiów Etyki dla Nauczycieli, oraz Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych (PSTK).

Wśród kadry profesorskiej, która złożyła gratulacje studentom byli dr Marzanna Dubińska i ks. dr Marek Dobrzeniecki, oraz o. dr Marek Kotyński CSsR i ks. dr Janusz Stańczuk.

Absolwenci złożyli serdeczne podziękowania ks. Rektorowi, profesorom oraz pracownikom papieskiej uczelni. Uroczystości zakończył poczęstunek.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski