Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom PWTW

W środę 6 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magistra teologii 23 księżom neoprezbiterom, którzy w tym roku ukończyli studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (PWTW). Formację duchowo-intelektualną odbyli oni w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie afiliowanym przy PWTW.

Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW. W słowie skierowanym do księży absolwentów Rektor stwierdził, iż po zakończeniu formacji seminaryjnej teraz sami oni muszą podjąć troskę o swoje kapłaństwo, jakość swojej posługi. Ksiądz Rektor zachęcił neoprezbiterów do gorliwości w służbie ludziom. Ważnym przejawem tej gorliwości powinna być troska o własny poziom intelektualny, własne studia, aby umieć rozpoznawać i odpowiadać na znaki czasu.

Neoprezbiterzy zaczynają swoją posługę na początku roku ogłoszonego przez Ojca Świętego rokiem wiary. W związku z tym Ksiądz Rektor wskazał neoprezbiterom trzy wymiary ich posługi: być przykładem i zachęcać do wiary, swoją posługą umacniać wiarę innych oraz pomóc odzyskać wiarę tym, którzy zwątpili, stoją na pograniczu wiary i niewiary bądź ją utracili.

Galeria