W służbie małżeństwu

Stu kapłanów od 2 do 5 roku kapłaństwa uczestniczyło w dniach 22-23 września w spotkaniu w ramach Formacji Permanentnej Księży.

Pierwszego dnia formacji ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr zwrócił uwagę zebranych na Dewastację małżeństwa w ideologii gender. Ksiądz profesor wskazał na 4 źródła genderyzmu, którymi są w jego opinii: marksizm, egzystencjalizm, neo-marksim i postmodernizm. Omówił każdy z tych kierunków opisując ataki na instytucję małżeństwa, które mają za cel zniszczenie jego autorytetu.

Na zakończenie piątkowego spotkania Jego Eminencja Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na zmiany zachodzących w otaczającym świecie. Ksiądz Kardynał zaapelował do młodych księży o stałą formację: w wymiarze duchowym, intelektualnym i teologicznym. Na zakończenie piątkowego spotkania metropolita warszawski pobłogosławił zebranych.

Drugiego dnia formacji młodych kapłanów, ks. prof. Paweł Bortkiewicz podjął temat Sakramentu Małżeństwa w nauczaniu św. Jana Pawła II w kontekście adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia. Tradycyjnie w czasie Formacji księża mieli możliwość zadawania pytań i udziału w dyskusji.

Spotkanie odbyło się w Centrum Caritas Polska przy ul. Okopowej 55. W ciągu roku, w ramach formacji permanentnej młodzi księża uczestniczą w trzech piątkowo-sobotnich spotkaniach.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski