W służbie teologii i nauk kościelnych w Polsce

Z inicjatywy Rady Naukowej Komisji Episkopatu Polski dnia 14 marca 2019 roku w siedzibie rektoratu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyło się spotkanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Agencji Stolicy Świętej ds. Oceny i Promocji Jakości w akademickich instytucjach kościelnych (AVEPRO). Miało ono za cel kontynuowanie refleksji na temat ewentualnej współpracy obu instytucji. W trakcie spotkania zostały naświetlone perspektywy i kierunki działań w zakresie promocji jakości działalności akademickiej.

Nowa Konstytucja Stolicy Apostolskiej Veritatis gaudium (2017) oraz Konstytucja dla Nauki 2.0 w Polsce (2018) otwierają nowe możliwości międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju dyscyplin naukowych Kościoła i Państwa. Przedmiotem refleksji były również wyzwania dotyczące zakresu kompetencji i wynikającej z tego koordynacji. Delegatem przewodniczącego Rady Naukowej KEP abpa Marka Jędraszewskiego był Rektor PWTW, ks. Krzysztof Pawlina, ze strony Stolicy Apostolskiej przewodniczący AVEPRO o. Andrzej Wodka CSsR. Polską Komisję Akredytacyjną reprezentowały: dyrektor PKA Izabela Kwiatkowska i sekretarz PKA Maria Próchnicka. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała Monika Kwiecień-Miland z Departamentu Szkolnictwa Wyższego.