Warszawskie Studia Teologiczne

Z radością informujemy, że na stronie czasopismowst.pl jest już dostępny nowy numer Warszawskich Studiów Teologicznych — czasopisma naukowego wydawanego przez naszą Uczelnię. 

W numerze znalazło się m.in. studium na temat znaczenia wyrażenia „oścień dla ciała” w 2 Liście do Koryntian (s. D. Chwiła), artykuły o mistycyzmie w filozofii B. Russell’a i L. Wittgenstein’a (ks. dr M. Dobrzeniecki), o zaangażowaniu chrześcijan w kulturę według bł. kard. S. Wyszyńskiego (ks. R. Ficek) i o wpływie zakonu franciszkańskiego na współczesną ekonomię (O. Bazzichi, F. Reali), a także teologiczna refleksja nad konsekwencjami pandemii Covid-19, której autorem jest o. Prem Xalxo SJ z Uniwersytetu Gregoriańskiego. 

Zapraszamy do lektury!
https://czasopismowst.pl/index.php/wst/issue/view/17.