„Warszawskie Studia Teologiczne” z 40 punktami na liście MEiN

Miło nam poinformować, że czasopismo „Warszawskie Studia Teologiczne” wydawane przez Akademię Katolicką w Warszawie otrzymało 40 punktów w najnowszym wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dnia 9 lutego 2021 r. Władze uczelni gratulują i składają podziękowania całemu zespołowi redakcyjnemu za pracę, dzięki której czasopismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Teologów oraz naukowców reprezentujących dyscypliny pokrewne zachęcamy do publikowania na łamach „Warszawskich Studiów Teologicznych”.