Wiosenny zjazd studentów blended-learning

W dniach 23-27 maja odbywa się ostatni w tym roku akademickim zjazd studentów teologii w systemie blended-learning. Aktualnie studiuje  u nas około 250 osób z różnych rejonów Polski i zagranicy. Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zwracając się do studentów podczas Mszy św. postawił kilka fundamentalnych pytań. „Czy przyjeżdżając na studia teologiczne spotykacie samych siebie – siebie przed Bogiem? Czy potraficie ofiarować czas – Bogu, człowiekowi i sobie? Czas spędzony na uczelni to czas łaski – łaski danej na ten moment. Czy twoje studiowanie jest wejściem na Górę Synaj czy Górę Błogosławieństw – górę szczęścia i radości?”.

Studia teologiczne mają w zamyśle być czasem zbliżania się do Boga, ale i głębszego spojrzenia na siebie. Wkrótce, od czerwca, rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2022/2023. Więcej o tej formie studiów: https://e-akw.pl/