Wręczenie dyplomów

W sobotę 06 czerwca 2020 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się wręczenie dyplomów dla absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych.
W wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, absolwenci tych studiów odbierali owoce swojej półtorarocznej pracy.

Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina w krótkim przemówieniu przypomniał, że świadectwo daje się swoim życiem i zachęcał absolwentów, aby nadal pogłębiali swoją wiedzę i relację z Bogiem, żeby w swoich szkolnych środowiskach przybliżali ludziom Boga.

Wdzięczni absolwenci wyrażali swoje zadowolenie i serdeczne podziękowanie zwłaszcza dla p. dr Marzanny Dubińskiej, kierownika tych studiów. A na ręce ks. Rektora złożyli wyrazy wdzięczności dla całej kadry profesorskiej Uczelni.

Trzysemestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne przygotowują do nauczania katechezy w szkole.  W tym roku studia ukończyło 76 osób.

Jutro ks. Rektor o godz. 8.00 odprawi Mszę świętą w intencji słuchaczy podyplomowych studiów.

Zapraszamy nowych kandydatów, pragnących zdobywać wiedzę z zakresu teologii i katechetyki, aby służyć młodym ludziom jako nauczyciele religii.

https://www.akademiakatolicka.pl/podyplomowe-studia-teologiczno-katechetyczne/