Wspomnienie o Księdzu Leonardzie Ostrowskim w 5 rocznicę śmierci.