Wyjazd integracyjny Kolegium Rektorskiego

11 czerwca br., na wyjeździe integracyjnym, Kolegium Rektorskie Papieskiego Wydziału Teologicznego zakończyło pracę kolejnego roku akademickiego.

Wyjazd był okazją do modlitwy, podsumowania minionego roku i pewnego rodzaju rekreacji. Dyskusje i rozmowy były sposobnością do zbudowania relacji, bliższych więzi, solidarności, a także zaplanowania przyszłego roku akademickiego.

Wyjazd był jednocześnie formą podziękowania tym wszystkim, którzy pracują na Papieskim Wydziale Teologicznym, a szczególnie najbliższemu gronu księdza Rektora.