Zakończenie kursów biblijnych PWTW

4 czerwca br. w kościele św. Kazimierza Sióstr Benedyktynek Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie miało miejsce uroczyste zakończenie tegorocznych kursów biblijnych. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Rektor ks. prof. Krzysztof Pawlina, który w homilii szczególnie podkreślił rolę lektury i poznania Pisma św. w życiu chrześcijańskim. Słowo Boże uczy nas patrzenia na świat, ludzi i wydarzenia oczyma Boga. Po Eucharystii zostały rozdane świadectwa ukończenia wybranych przez słuchaczy kursów.

Spotkania biblijne, które odbywają się w tym kościele od kilku lat, mają charakter otwarty, a tym co chcą PWTW wystawia zaświadczenia o uczestnictwie w wybranym kursie. Spotkania prowadzą bibliści z UKSW i PWTW w wybrane miesiące roku akademickiego w poniedziałki. Rozpoczynają się one Eucharystią o godz. 19.00.

Galeria