Zakończenie Roku Akademickiego Studiów Niestacjonarnych

W sobotę 12 czerwca 2021 roku, odbyło się pożegnanie VI rocznika, kończącego studia w Akademii Katolickiej w Warszawie. Byli na nim obecni również przedstawiciele ubiegłorocznych absolwentów, którzy rok temu z powodu pandemii nie mogli urządzić podobnego spotkania. Studenci poprosili o Mszę św., którą sprawował Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, wraz z Dyrektorem Studiów Niestacjonarnych, redemptorystą, o. Markiem Kotyńskim. Dyrektor przywitał zgromadzonych, a Ksiądz Rektor wygłosił poruszającą homilię. Po liturgii, w holu Akademii odbyło się spotkanie towarzyskie przy stole zastawionym wybornymi ciastami, przygotowanymi przez studentów. Na wstępie złożyli oni gorące podziękowania Rektorowi, wykładowcom oraz całej kadrze uczelni za możliwość studiów teologicznych i serdeczną troskę o studentów oraz życzenia, a także wręczyli kwiaty.

Spotkanie przebiegło w szczerej i wzruszającej atmosferze. Absolwenci opowiadali o tym, jak i dlaczego postanowili podjąć studia magisterskie z teologii na AKW, co cenią sobie najbardziej z tego doświadczenia, a także o swoich planach na przyszłość. Atmosfera życzliwości sprawiła, że opowieści zamieniały się w prawdziwe świadectwa chrześcijańskiego życia. Studenci wyrazili też pragnienie uczestnictwa w spotkaniach dla absolwentów AKW, aby uczelniane doświadczenia przynosiły dalsze owoce, a towarzyskie kontakty nie ustały. Ks. Rektor wyraził radość i zdecydowaną aprobatę dla tej inicjatywy.

Galeria

fot. Mirosław Wiśniewski