Zamykanie bolesnej przeszłości. Przebaczenie i pojednanie.

„Zamykanie bolesnej przeszłości. Przebaczenie i pojednanie” to temat, który został podjęty podczas  kolejnego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, który został zorganizowany przez Akademię Katolicką w Warszawie w dniu 18 grudnia. Prelegenci, to znany psycholog, rekolekcjonista i autor książek: ks. dr Marek Dziewiecki oraz dziennikarz i trener terapii uzależnień Rafał Porzeziński. Podjęty temat jest trudny, gdyż dotyczy bolesnych emocji. Ale przygotowanie do Bożego Narodzenia to również duchowe porządki w sercu – stwierdził we wprowadzeniu ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej. Ks. dr Marek Dziewiecki przedstawił problem przebaczenia na trzech płaszczyznach: w odniesieniu do Boga, siebie i innych. W procesie przebaczenia kluczową rolę odgrywa nawrócenie, w którym człowiek odkrywa, iż Bóg nie jest autorem cierpień człowieka, gdyż jest bezgraniczną miłością, zbawia i ocala człowieka, oddając za niego swoje życie. Pojednanie z Bogiem prowadzi do pojednania ze sobą, które stawia człowieka w prawdzie wobec krzywd uczynionych i doświadczonych od innych. W końcu przebaczenie dotyczy relacji z innymi, w których możemy być zarówno krzywdzicielem i ofiarą. Przebaczenie jest decyzją, która rodzi się w sercu skrzywdzonego, ale pojednanie wymaga spełnienia konkretnych warunków. Prelegent przestrzegał przed fałszywym pojednaniem, które nie ma nic wspólnego z realnym nawróceniem krzywdziciela. Fakt nawrócenia może dokonać pojednania między krzywdzicielem i ofiarą, która doświadcza faktycznej przemiany sprawcy jej cierpień. Rafał Porzeziński przedstawiając ten temat zatrzymał się na wielkim darze przebaczenia, który ludzie wierzący otrzymują w sakramencie pojednania oraz omówił pięć warunków owocnej spowiedzi, która może dokonać radykalnych zmian w życiu człowieka. Po prezentacji prelegenci odpowiadali na pytania, które uczestnicy umieścili na czacie. Kolejne spotkanie tego cyklu odbędzie się 14 stycznia 2021 roku.