Zaopiekujcie się Bogiem, Słowem i drugim człowiekiem

W dniach 22-26 stycznia, studenci teologii w formie niestacjonarnych studiów magisterskich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uczestniczą w drugiej w tym roku akademickim sesji wykładowo-egzaminacyjnej.

24 stycznia studenci wzięli udział w świątecznej liturgii oraz w spotkaniu opłatkowym. Mszę świętą koncelebrowali księża profesorowie, a przewodniczył jej ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Na wstępie, rektor papieskiej uczelni zaprosił zebranych do modlitwy, która pomoże zrozumieć co się dzieje, kiedy Bóg przychodzi do człowieka. „Jesteście teologami, używacie wielkich słów, spróbujcie coś doświadczyć z tajemnicy Bożego Narodzenia w swoim sercu, w swoim życiu” – mówił.

W kazaniu, ks. Pawlina wskazał iż najważniejsze w życiu teologa jest umieć kochać. „Ile razy i ile rąk jest skierowanych do nas, w oczekiwaniu na akceptację, na zrozumienie, na czuły gest” – pytał i zachęcał do refleksji co się dzieje, gdy ktoś nie wpasuje się w nasze wyobrażenia i oczekiwania. „Czy marzenia i wyobrażenia o drugim człowieku są ważniejsze niż sam człowiek? Ilu ludzi w twoim życiu nie zostało zaakceptowanych, ilu zostało odrzuconych, tylko dlatego, że byli inni, niż twoje wyobrażenia?” – dopytywał ks. Rektor, po czym przywołał postać małego Jezusa, który prosi: zaopiekuj się mną, weź mnie do siebie, przytul mnie. Wskazał, iż zadaniem teologa jest nauczyć się opiekować Bogiem i drugim człowiekiem.

W dalszej części, ks. Rektor wskazał znaczenie słowa, które jest znakiem Boga. Mówił o potrzebie wzięcia odpowiedzialności za słowo, za złożone zobowiązania. „Trzeba przemyśleć co się przyrzekało, co się komu powiedziało. Po życiu przychodzi drugie życie, które przyobiecał nam Bóg” – mówił.

Ks. Rektor zakończył naukę słowami „Życzę Wam, byście się kształtowali na takich teologów, którzy potrafią się zaopiekować Bogiem, zaopiekować się Słowem i drugim człowiekiem”.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski