Zarządzenie Rektora Akademii Katolickiej w Warszawie w sprawie odbywania praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 1612020 Rektora Akademii Katolickiej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie odbywania praktyk zawodowych