Zarządzenie Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego

Zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie