Zebranie Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

DSC01866W dniu 19 listopada 2015r. na Papieskim Wydziale Teologicznym odbyło się spotkanie Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego skoncentrowane na dyscyplinie biblistyki. Po przywitaniu zebranych przez Ks. Rektora prof. K. Pawlinę miały miejsce trzy wystąpienia.

Jako pierwszy zabrał głos zaproszony gość – Ks. dr M. Kowalski, wykładowca INB – Kul. Tematem Jego przedłożenia były nowe metody pracy nad tekstem biblijnym (retoryka i socjoretoryka: „Prawda tekstu, prawda historii, prawda wiary. Korzyści i wyzwania płynące z zastosowania retoryki i socjoretoryki w lekturze tekstu biblijnego).  Jako drugi z kolei  zabrał głos Ks. prof. R. Bartnicki (UKSW-PWTW) prezentując temat jubileuszy biblijnych: 200 rocznicę Towarzystwa Biblijnego w Polsce i 50 lecie Biblii Tysiąclecia oraz związane z tym nowe inicjatywy. Na koniec s. dr J. Pudełko (PWTW) przedstawiła treść i założenia najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: „Natchnienie i prawda Pisma świętego”. Po wystąpieniach odbyła się intensywna dyskusja. Na koniec wszyscy zgromadzili się na kolacji kontynuując rozpoczęte dyskusje.

Zapraszamy do galerii.