„Zegarowi wykradam minuty” – wieczór poetycki ks. Krzysztofa Pawliny

23 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z ks. Krzysztofem Pawliną promujące tomik poezji księdza pt.: „Zegarowi wykradam minuty”.

O życiu, twórczości i poezji ks. Pawliny rozmawiali poeci Ernest Bryll i o. Marek Sokołowski SJ. Spotkanie poprowadził muzyk i autor tekstów Marcin Styczeń.

Autor nowego tomiku wierszy opowiadał m.in. o początkach twórczości poetyckiej, o wyprawie do Stanów Zjednoczonych, o domu rodzinnym. Na pytanie czy aby pisać wiersze, jest zmuszony wykradać zegarowi minuty odparł: „Są takie chwile które da się wyjąć z biegu normalnego. I wtedy zegar przestaje cykać, a zaczyna cykać serce”.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski

Na zakończenie wieczoru z poezją Marcin Styczeń zaśpiewał jeden z utworów ks. Pawliny, do którego sam skomponował muzykę. Po spotkaniu, wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek do foyer, gdzie autor „Zegarowi wykradam minuty” umieszczał w tomikach dedykacje.

Wieczór poetycki odbył się w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście. Tomik poezji został wydany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Galeria
fot. Mirosław Wiśniewski