Zespół Przystanku Jezus na Szkole Liderów Nowej Ewangelizacji

W sobotę, 24 listopada odbyło się kolejne spotkanie Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Tym razem tematem przewodnim był Kościół i jego misja. Spotkanie rozpoczął wykład O. dr Pawła Krupy OP na temat istoty Kościoła. Następnie po krótkiej przerwie Ks. Artur Godnarski dokonał wprowadzenia do warsztatów przedstawiających metody ewangelizacyjne z Przystanku Jezus. Znaczącym jest to, że w trakcie trwania wprowadzenia, kilka sal dalej Ks. Kard. Kazimierz Nycz podczas spotkania formacyjnego młodych księży mówił o potrzebie Nowej Ewangelizacji oraz o przesłaniu Synodu poświęconego ewangelizacji.


Po południu odprawiona została Eucharystia. Oprawę muzyczną przygotował Zespół Przystanku Jezus.

Po obiedzie rozpoczął się cykl warsztatów. Poruszano tematy:

1. Media społecznościowe. Ewangelizacja w sieci.

2. Przepowiadanie kerygmatyczne środkiem ewangelizacyjnego sukcesu.

3. Mowa obrazu, ruchu i dźwięku.

4. Muzyka w przekazie ewangelizacyjnym.

5. Nowoczesne środki audiowizualne w służbie Nowej Ewangelizacji.

Opinia o SLNE jednego z uczestników

Tak jak i poprzednie tak i ostatni zjazd SLNE dotyczący Kościoła i jego misji był również bardzo bogaty w poznawcze treści intelektualne, duchowe, teologiczne i praktyczne.

Ojciec dr Paweł Krupa OP przedstawił interesujące wizje Kościoła w ujęciu historycznym i w oparciu o „Konstutycję dogmatyczną o Kościele”, czyli Kościół jako wspólnota świadków, wspólnota ojców, societas perfecta, wspólnota jedności i mistyczne ciało Chrystusa. Kościół jest widzialnym ciałem Chrystusa, a Chrystus jest Głową Kościoła. Praca ewangelizacyjna powinna być ugruntowana na solidnej wiedzy teologicznej, a także na pewnej wiedzy historycznej, gdyż Kościół na ziemi zawsze występował w określonym kontekście historyczno-kulturowym.

Ks. Artur Godnarski przedstawił z prawdziwie zarażającą pasją zjawisko nowej ewangelizacji jako nie dodatek do życia Kościoła, ale jako bicie serca Kościoła. W Kościele nie wystarczy posługa duszpasterska, czyli bycie jak rolnik uprawiający i pielęgnujący rolę. Potrzebne jest, żebyśmy byli ewangelizatorami, czyli rybakami – rybakami ludzi – do czego wezwał swych uczniów Jezus. Ale według dokumentów synodalnych „Lineamenta”: „Ewangelizować może tylko ten, kto sam poddał się i poddaje ewangelizacji, kto jest gotów dać się odnowić duchowo przez spotkanie i życiowe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem”, gdyż w opisie biblijnym widać, że chrzest i nowe narodzenie niekoniecznie są tożsame. W formowaniu liderów nowej ewangelizacji wielkie znaczenie ma między inymi obcowanie ze Słowem Bożym, przy czym nie chodzi o samo intelektualne poznawanie Pisma Świętego, ale o duchowe smakowanie go, spożywanie, o wewnętrzną medytację Słowa połączoną z modlitwą. Człowiek potrzebuje odnowienia przez Ducha Świętego, który daje doświadczenie bliskości Chrystusa, prowadzenie, wizję i pasję. Apostoł Paweł, człowiek z pasją dla Jezusa, nie miał dzisiaj dostępnych środków technicznych, komunikacji, samochodu, samolotu, ale chodził często setki kilometrów pieszo niesiony pragnieniem, aby Jezus był znany.

Ireneusz Bareła, uczestnik Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji