ZMIANA ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO

Po konsultacji z Radą Rektora informuję, co następuje:

  1. Do końca semestru nie odbędą się wykłady w formie fizycznej. Wykłady będą kontynuowane w formie elektronicznej.
  2. Wykładowcy są zobowiązani do 15 maja 2020 roku dostarczyć materiały, które będą potrzebne studentom do zaliczenia sesji egzaminacyjnej. Studenci będą mieć więc prawie miesiąc na przygotowanie się do egzaminów.
  3. Sesja egzaminacyjna rozpocznie się 13 czerwca i potrwa do 27 czerwca. Egzaminy można przeprowadzać online, przez Skype’a albo inne komunikatory, poprzez pracę pisemną lub przez indywidualne spotkania z wykładowcą. Wybór pozostawiam profesorowi prowadzącemu zajęcia.
  4. Majowy zjazd studentów KnO (blended-learning) zostaje przesunięty na wrzesień i odbędzie się od 14 do 18 września. A następny od 16 do 20 listopada.
  5. Ex universa odbędzie się po 15 września.
  6. Egzaminy magisterskie w seminariach i ośrodkach zamiejscowych odbędą się w tych filiach. Komisje egzaminacyjne zostaną powołane z księży wykładających w tych ośrodkach. Za prawidłowe przeprowadzenie tych egzaminów odpowiedzialny jest Rektor seminarium i Dyrektor ośrodka zamiejscowego. Sekretariat PWTW dostarczy wzory protokołów i wszystkie niezbędne wymagania potrzebne do zachowania odpowiednich procedur.

 

Nowy rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 19 września.
Rekrutacja na nowy rok trwa do 17 września.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Rektor PWTW
Warszawa, 17 kwietnia 2020 roku