„Życie straciło smak” 4/4. Rozważania na 4 Niedzielę Adwentu 2019 – ks. Krzysztof Pawlina