Życzenia wielkanocne, Ks. Rektora Krzysztofa Pawliny, dla Profesorów i Studentów