PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 • ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
 • ks. prof. dr hab. Andrzej FILABER
 • prof. dr hab. Zofia KONASZKIEWICZ
 • ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA
 • ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI
 • ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

 

ADIUNKCI:

 • ks. dr Robert BAŃDUR
 • ks. dr Wojciech BARTKOWICZ
 • ks. dr Dariusz BARTOSZEWICZ
 • ks. dr Janusz BODZON
 • ks. dr Piotr BURGOŃSKI
 • ks. dr Matteo CAMPAGNARO
 • ks. dr Łukasz CELIŃSKI
 • dr Marzanna DUBIŃSKA
 • ks. dr Marcin FALKOWSKI
 • ks. dr Andrzej GAŁKA
 • ks. dr Adam GORLEWSKI
 • ks. dr Piotr KACZMAREK
 • ks. dr Marcin KŁOSOWSKI
 • ks. dr Jan KONARSKI
 • o. dr Marek KOTYŃSKI CSsR
 • ks. dr Dariusz KUCHAREK
 • ks. dr Jarosław ŁĘKARSKI
 • ks. dr Henryk MAŁECKI
 • ks. dr Piotr MARKISZ
 • ks. dr Krzysztof MIELNICKI
 • ks. dr Grzegorz OSTROWSKI
 • ks. dr Andrzej PERSIDOK
 • ks. dr Michał POLNY
 • ks. dr Maciej RACZYŃSKI- ROŻEK
 • dr Agata RUJNER
 • ks. dr Janusz STAŃCZUK
 • ks. dr Rafał STANIEC
 • ks. dr Janusz STROJNY
 • ks. dr Marcin SZCZERBIŃSKI
 • ks. dr Krzysztof SZWARC
 • ks. dr Marek SZYMULA
 • ks. dr Przemysław ŚLIWIŃSKI
 • ks. dr Andrzej TULEJ
 • ks. dr Mateusz WYRZYKOWSKI

 

STARSI WYKŁADOWCY:

 • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
 • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
 • mgr Monika NOWOSIELSKA
 • mgr Katarzyna MAJCHEREK
 • ks. mgr lic. Piotr STANIEWICZ

 

PROFESOROWIE I WYKŁADOWCY ZAPROSZENI: