Ogłoszenia

30 kwietnia 2024 (dotyczy 1. roku) – ostateczny termin złożenia planu badawczego doktoranta.

16 maja 2024 – konferencja naukowa doktorantów AKW pt. „Łaski pełna”. Maryja w życiu i wierze Kościoła (obecność obowiązkowa) – ul. Dewajtis 3. Szczegółowy program będzie dostępny w późniejszym terminie.

23 maja 2024 (dotyczy 2. roku) – ostateczny termin złożenia dokumentów do oceny śródokresowej

13 czerwca 2024 – egzaminy z teologii ogólnej i koniec sesji letniej (I termin)

20 czerwca 2024 (dotyczy 2. roku) – Ocena śródokresowa doktoranta. Odbędzie się w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3 o godz. 9.30 (wejście B)

20 czerwca 2024 – egzamin i obrona pracy licencjackiej (I termin). Odbędzie się w siedzibie uczelni przy ul. Dewajtis 3 o godz. 11.00 (wejście B)

27 czerwca 2024 (nie dotyczy 2. roku) – ostateczny termin złożenia sprawozdania z postępów w realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego (wraz z opinią promotora)

Czym jest?

Szkoła doktorska to studia, opisane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz. 1668 z późn. zm.) w artykułach 198-217 oraz w Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. Poz.1669 z późn. zm.) w artykułach 290-292. Ze względu na katolicki charakter uczelni stosuje się także przepisy Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium Papieża Franciszka z dnia 8 grudnia 2017 roku. Celem szkoły doktorskiej jest uzyskanie stopnia licencjata kanonicznego oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i obejmuje dwa etapy:

  1. pierwszy etap (w terminologii kościelnej ad licentiam) trwa cztery semestry i kończy się egzaminem ad licentiam in theologia (VG art. 74b) oraz nadaniem stopnia akademickiego licencjata teologii.
  2. drugi etap (w terminologii kościelnej ad lauream) obejmuje cztery kolejne semestry (VG art. 74c).

W ramach studiów proponowane są cztery specjalizacje:

  • Teologia dogmatyczna
  • Teologia pastoralna
  • Teologia św. Tomasza z Akwinu
  • Teologia duchowości

Dla kogo?

Do szkoły doktorskiej mogą być przyjęte osoby świeckie, kapłani oraz osoby zakonne, które posiadają dyplom magistra teologii i uzyskali odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2024-2025 będzie miała miejsce w okresie od czerwca do września 2024.

 

Wykaz dokumentów i zasad rekrutacji – (pobierz)

Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji – (pobierz)

 

Termin składania dokumentów w sekretariacie AKWod 1 czerwca do 12 września 2024

Termin prezentacji projektów badań19 września 2024 o godz. 10.00

Liczba miejsc dostępnych w tym roku akademickimzostanie podana w późniejszym terminie

 

Ze względu na bardzo małą ilość miejsc w szkole doktorskiej, zachęcamy do zapoznania się z także z naszą inną propozycją przygotowania do doktoratu – Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu

Dyrektor szkoły doktorskiej

Dyżur Dyrektora (10:00-14:00) – 8 II, 7 III, 11 IV, 9 V, 13 VI 2024

Zastępca Dyrektora szkoły doktorskiej

Sekretariat AKW (kontakt)