Za nami debata o sporcie (Pro  Tempore)

W kolejnym spotkaniu z cyklu „Pro Tempore. Dialog Nauk” gośćmi o. dra. Janusza Pydy OP były osoby, które zajmują się problematyką sportu i olimpizmu:  prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński z AWF Warszawa oraz ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. ucz z Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, stąd powitanie przybyłych uczestników wyszło z ust Jego Magnificencji Rektora AWF prof. dra hab. Bartosza Molika oraz Rektora AKW ks. prof. dra hab. Krzysztofa Pawliny.

W prologu do dyskusji o. dr Janusz Pyda sięgnął do źródeł sportu olimpijskiego. Postawił pytanie, czy współczesny sport mieści się jeszcze w starożytnej definicji współzawodnictwa jako elementu holistycznego ukształtowania natury człowieka. W odpowiedzi prof. Zbigniew Dziubiński przypomniał jeszcze inne wzory kultury sportowej, jak np. etos rycerski. Współczesna nauka bada rzeczywistość sportu i olimpizmu z różnych perspektyw. Niemożliwe wydaje się zatem ustalenie jednego uniwersalnego paradygmatu wyjaśniającego rolę sportu we współczesnej cywilizacji. Ksiądz dr hab. Jerzy Kostorz podkreślił ponadto teologiczny aspekt dylematu. Ukazał kulturę fizyczną m.in. jako formę pewnego ideału, możliwego do wykorzystania w pracy pedagogicznej i autowychowawczej, ale także w działaniach katechetycznych i ewangelizacyjnych.

W trakcie kolejnych minut dyskusji zaproszeni prelegenci poruszyli wiele etycznych i pedagogicznych zagadnień związanych ze zjawiskiem życia sportowego, postrzeganych zarówno z punktu widzenia zawodników, jak też kibiców i naukowców:

  • jak rozumieć ludyczny i agonistyczny (rywalizacyjny) wymiar sportu?
  • rola sportu w wychowaniu człowieka,
  • ocena hierarchicznej struktury sportu i pozycja środowiska w pozyskiwaniu zasobów materialnych i medialnych cywilizacji, w prestiżu społecznym etc.,
  • autoteliczne oraz instrumentalne wykorzystanie kultury fizycznej,
  • moralna ocena tzw. sportów walki.

Dyskusja naukowców zachęciła słuchaczy obecnych na auli do indywidualnych wystąpień i pytań, między innymi w następujących kwestiach:

  • korelacja między wychowaniem sportowym a harcerskim,
  • prozdrowotna funkcja kultury fizycznej,
  • sport jako produkt medialny, czyli „praca i widowisko”,
  • dylematy związane z e-sportem oraz komercjalizacją sportu,
  • związek religii ze sportem.

Wszystkie osoby zainteresowane wysłuchaniem debaty zapraszamy wkrótce na naszą stronę internetową lub kanał youtubowy AKW.

Galeria zdjęć
fot. Mirosław Wiśniewski